Kontakt
Ing. Vladislav Kafka
Jenčice 39
Lovosice, 410 02
775 255 345
vladislav.kafka@gmail.com
ceník
Ceník a reference
Zajištění prodeje, směny a darování nemovitostí

Zajišťuji:

Nejlevnějí veškeré služby související s převody nemovitostí (prodej , darování, směna ...)
"bez provize realitních kanceláří"
 • smlouvy kupní, darovací, směnné
  • smlouvy o výstavbě bytových jednotek (vestavby půdní a do společných prostor domu)
  • smlouvy o zřízení nebo zrušení věcného břemene
  • dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • smlouvy o smlouvě budoucí
  • nájemní smlouvy
  • smlouvy o sdružení fyz. osob
 • tržní ocenění nemovitostí a znalecké posudky
 • daňová přiznání
 • daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí
  včetně podání na příslušném FÚ
 • podklady pro územní a stavební řízení
 • geometrické plány
  včetně souhlasu s rozdělením pozemků u staveb. úřadu
 • prohlášení vlastníka
  (určení bytových a nebytových jednotek u stávajících spoluvlastnických podílů k domu a pozemku) a jeho zápis do katastru nemovitostí – v současné době nabývá důležitosti vzhledem k možnému zadlužení nemovitosti spoluvlastníkem a následné exekuce nemovitosti a popř. velké ztížení hypoték na koupi bytu, který je zapsán v katastru nemovitostí pouze jako spoluvlastnický podíl k nemovitosti (nutné ručení všech spoluvlastníků nemovitosti, což je téměř neproveditelné)
  podání návrhu na zápis Společenství pro dům do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Krajského soudu
 • prezentace Vaší nemovitosti na realitních serverech
prezentaci provozuje: Ing. Vladislav Kafka, zapsán na Obecním úřadě - Městském úřadě v Lovosicích, dne 22.4.1994, čj. 350603-3248-00